حتما بخوانید

پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری ۹۵ – گروه علوم انسانی،کشاورزی و هنر

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری 95-استاد-نیک-پور-

عرض سلام و احترام
سوالات زبان عمومی گروه علوم انسانی،کشاورزی و هنر کنکور دکتری ۹۵ امروز به
دستم رسیده است و در حال پاسخ دادن هستم.
در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۳ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۵ لغت در کتاب وجود نداشت.
از ۸ تست گرامر به ۶ تست به راحتی می توان پاسخ داد و ۲ تست جز تست های چالشی خواهد بود.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
سوال ۱۳۱

Picture 0486

بر طبق استراتژی خودمان یعنی حذف گزینه های اشتباه کار را آغاز می کنیم. گزینه Neither اشتباه است چرا که در صورت وجود در ابتدای جمله باید در ادامه با جفت خود یعنی nor(از مبحث حروف ربط زن و شوهری!!!) همراه باشد که نشده است.
گزینه None هم اشتباه هست چرا که بعد از آن عمدتاً از Of استفاده شود. بعد از No باید اسم یا گروه اسمی باشد که در اینجا بعد از جای خالی این ترکیب نیست. گزینه Not گزینه مناسبی برای منفی کردن all هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۱۳۲:

Picture 04889

سوال ساده ای است در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ صحیح را می یابیم. با کمترین نیاز به ترجمه؛ گزینه ۴ به دلیل حضور مادر شوهر!!! حذف می شود. به عبارتی گزینه چهار ۲بار غلط است!!! (یکی مادر شوهر و دیگری وجود s سوم شخص برای فاعل جمع). به دلیل وجود یک فروند موصولی یک آنالیز موصولی انجام می دهیم، صورت سوال ۰-۱ هست.گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند:
❌  گزینه ۱ سوال را ۰-۲ می کند.
 در گزینه ۳ by قبل از ing، در فرمت استاندارد موصول پنهان جایی ندارد و اضافه هست.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۳:

Picture 048p

تست بسیار خوبی است. چندین بار در کلاسهای ۱روزه و کلاس های جامع اشاره کردم در مبحث صفت تفضیلی برای استفاده از than دابل چک می کنیم که لزوماً مقایسه بین دو چیز صورت گرفته باشد، حال زمانی که than در جمله به کار رفته پس تحقیقاً ساختار صفت تفضیلی برقرار است. لذا به وضوح در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۴:
 
Picture 04809
 تست خوب و آموزنده ایست. شاید به نگاه به گزینه ها یاد آنالیز n-1 بیفتیم ولی از کلاس به یاد داریم که گفتیم که همپایگی های (تکی یا جفتی یا لیستی) آنالیزهایی هستند که نور بالا می زنند!!! گزینه ۴ به دلیل حضور جفتش در صورت سوال در حال نور بالا زدن!!! است. از مبحث حروف ربط جفتی بخاطر داریم که or جفت (همسر!) whether است.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
 سوال ۱۳۵:
 
Picture 048097
اولین تست چالشی آزمون است. با رویکرد کم ترین نیاز به ترجمه می بینیم که تعادل n-1 در جمله برقرار است، لذا فعل بعدی به نام move باید با سیم رابط وارد شود، لذا گزینه های ۱و۲ به سرعت رد می شود.
برای انتخاب پاسخ صحیح بین گزینه ۲و۴، ناگزیر باید به سراغ ترجمه برویم که در می یابیم پاسخ صحیح گزینه ۲ است. 
 Picture 048444
 
سوال ۱۳۶:
سوال بسیار زیبایی است. تمامی نکات را چندین بار در کلاسها اشاره کردم. با نگاه به گزینه ها نیاز به آنالیز n-1 حس می شود. یک فروند since چالشی در صورت سوال رویت می شود. چون بعد از since فاعل و فعل (فعل در جای خالی خواهد نشست) وجود دارد پس رابط شمرده شده و معادل because است. صورت سوال ۲-۲ است و یک فعل نیاز داریم لذا گزینه های ۱و۲ غلط هستند.
حال نکته زیبای این سوال اینجا مطرح می شود.
همان طور که در کلاس تاکید شد در مبحث دو فعل متوالی خبری از حرف اضافه فعل (هر چند مناسب!!) نیست و باید فعل ۲ یا با to یا بدون to یا ingدار بیاید.
لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.     
این ۲ سوال رو مختصراً به پاسخ کلیدی اشاره می کنم و فردا پاسخ تشریحی را ارایه می دهم :
 
سوال ۱۳۷ : پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۱۳۸ : پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
Picture 046
150
 
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۵(گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)
و ارجاع آن به کتاب مرجع لغـات زبان عمومی استـاد نیکــ پور :
 
سوال ۱۳۹ : گزینه ۴ صحیح است.
آقای شوارتز امروز صد ساله شد و راز …طول عمر…. او ورزش کردن و رژیم غذایی مناسب است.
Revival : فصل ۲-صفحه ۴۶
Persistence : فصل ۸-صفحه ۱۵۹
Permanence : فصل ۲-صفحه ۳۹ 
Longevity :از صفت long در معنای طولانی و بلند می آید که در معنای طول عمر و سن و سال است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۳ صحیح است.
او سوال روزنامه نگار را …مرتبط…. با موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی ندانست و ترجیح داد به آن پاسخی ندهد.
Sensitive : فصل ۵-صفحه ۹۴
Peripheral :فصل ۱۲-صفحه ۲۳۳ – لغت زیبایی است!
Pertinent : فصل ۱۵-صفحه ۲۹۵
Attentive : فصل ۱۵ صفحه ۳۰۳
 
سوال ۱۴۱ : گزینه ۳ صحیح است.
بالکن خانه جدید او به محدوده زمین همسایه‌اش ….تجاوز کرده بود…. و بنابراین باید خراب شود.
Infiltrated into : فصل ۱۳ صفحه ۲۴۶ – در معنای نفوذ کردن
Deprived of : فصل ۷ صفحه ۱۳۷ – چندین بار در کلاس ها بر معنی این فعل تاکید کردم و بیان شد که با Derive اشتباه گرفته نشود.
 Encroached on : در معنای به ملک کسی تجاوز کردن است لذا اصلا لغات پرکاربردی نیست و در کتاب نیامده و نخواهد هم آمد!! ولی طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانید به راحتی آنها را رد کنید و با اطمینان بگویید گزینه ۳ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است. این یکی از استراتژی ها ما برای پاسخ به سوالات واژگان است.
Imposed on : فصل ۶-صفحه ۱۱۹
سوال ۱۴۲ : گزینه ۱ صحیح است.
خانه همسایه ما صرفا دارای زیبایی …بیرونی…. است و از نظر داخلی بسیار کثیف است.
Extrinsic :فصل ۳ صفحه ۶۶-در راستای رویکرد یادگیری لغات از روش ریشه شناسی چندین بار در کلاس به پیش وندهای in , ex که متضاد هم هستند اشاره شد و مثال های interior,exterior و internal,external زده شد.
Aesthetic :فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵
Decorous : در معنای مودب و بانزاکت است،طبیعتاً برای این معنا چندین لغت پرکاربرد وجود دارد که این لغت را در مقایسه با بقیه کم تکرارتر کرده است و در کتاب هم آورده نشده است. 
Tender : به معنای ترد و شکننده است. در حوزه زبان عمومی آکادمیک لغت پرکاربردی نیست و لذا در کتاب ما هم اشاره نشده و نخواهد شد.
سوال ۱۴۳ : گزینه ۴ صحیح است.
ما همگان به وسیله …مهارتی…. که آن مجسمه ساز مجسمه یخی را ساخته بود تحت تاثیر قرار گرفتیم. 
Aggression : فصل ۱۱ صفحه ۲۰۹
Implement : فصل ۶ صفحه ۱۲۱ –  لغت بسیار پرکاربرد و زیبایی است! به خاطر ندارم در کلاسی به اهمیت این لغت و مترادف پرتکرار آن execute تاکید نکرده باشم! 
Abruptness : فصل ۱ صفحه ۲۱
Dexterity : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۱ – در کلاسهای ترم پاییز دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی چندین بار به لغت ماهر،متخصص،زبردست و مترادفهای adroit = deft = skilled = expert = adept = dexterous اشاره کردم. 
سوال ۱۴۴ : گزینه ۲ صحیح است.
مردم به زودی از تاکتیک های ماکیاولیستی او برای پیروزی در انتخابات مطلع شدند و روش‌های فریبکارانه او را ….محکوم کردند….
Dissatisfy : فصل ۴ صفحه ۸۳
Condemn : فصل ۵ صفحه ۱۰۵ – در کلاس با ذکر یک مثال کاربردی بیان کردم که این نوع محکوم کردن با محکوم کردن به زندان متفاوت است ، condemn در معنای تقبیح کردن است ، برای مثال می گوییم ما تبعیض نژادی در هر جای جهان که باشد را محکوم(تقبیح) می کنیم. 
Overlook : فصل ۲ صفحه ۳۸
Threaten : فصل ۴ صفحه ۹۰
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
کیم یک غذاخور …وسواسی و سخت گیر… است که دایما سعی می کند از غذاهایی که توسط بهترین آشپزها پخته شده است هم ایراد بگیرد. 
daunting : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۳
superfluous : فصل ۱۸ صفحه ۳۵۷
crucial : فصل ۳ صفحه ۶۸
fastidious : فصل ۱۳ صفحه ۲۶۱ – لغت جالبی است!
سوال ۱۴۶ : گزینه ۴ صحیح است.
دختر بچه به طور خیلی هوشمندانه ای سوال من درباره شغل پدرش را، با سوال کردن ابزاری که در دستم بود …منحرف کرد….
expose : فصل ۸ صفحه ۱۶۲
accuse : بینهایت لغت پرکاربردیست و در بیشتر از ۱۸ جمله مثال کتاب لغت accuse استفاده شده است.(صفحه ۳۲،صفحه ۳۷،صفحه ۸۸،صفحه ۱۱۵،صفحه ۱۲۳و…)
retaliate : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۴
deflect : در معنای منحرف کردن هست،از آنجایی که برای این معنی یعنی منحرف کردن، لغات پرکاربردتر و پربسامدتری چون deviate,pervert,digress,divert سراغ داریم لذا یادگیری deflect را آنچنان پرکاربرد و مفید نمیدانم، طبیعتاً آن را در کتاب هم نیاوردم.در این تست هم همانند تست شماره ۱۴۱ طراح اگر چنین لغتی را آورده در ۳ گزینه دیگر جبران کرده و لغات بسیار خوبی قرار داده که میتوانیم با رد آنها و با اطمینان بگوییم گزینه ۴ که معنی آن را نمیدانیم پاسخ صحیح است!
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است.
من میان زندگی گیاهی و حیوانی ….قیاس…. بر قرار کردم و به او گفتم که دانه‌ها مثل همان تخم‌ها هستند،مانند تخم مرغ و تخم پرندگان که مرغ مادر آن‌ها را تا زمانی که جوجه‌ها بیرون بیایند گرم و خشک نگه می دارد.
Distinction : فصل ۱۰ صفحه ۱۹۴ 
Equilibrium : فصل ۱۵ صفحه ۲۹۸
Analogy : فصل ۸ صفحه ۱۴۸ – لغت زیبایی است در معنای قیاس! – عبارت to make analogy between را در مقالات زیادی مشاهده می کنیم. 
Generalization : لغت ساده و پرکاربردیست و در بیشتر از ۹ جمله مثال کتاب از آن استفاده شده است.(صفحه ۱۳۱،صفحه ۲۰۱،صفحه ۲۲۱ و…)
سوال ۱۴۸ : گزینه ۱ صحیح است.
 اینکه پشه‌ها همه جا بودند ….مانع…. خوابیدن ما شد؛ طوری که تا صبح به دنبال وسیله ای برای فراری دادن پشه‌ها می‌گشتیم.
 
در صورت سوال لغت omnipresence در فصل ۱۷ صفحه ۳۲۷ آمده است. حتـــــی لغت mosquito در معنای پشه!! هم در جمله مثال صفحه آخر کتاب یعنی صفحه ۳۵۸ آمده است. هرچند که طبیعتاً در ساختار زبان عمومی آکادمیک پشه لغت پرکاربردی نیست!!!!  
 
Prevent : فصل ۸ صفحه ۱۵۱ – فصل ۱۳ صفحه ۲۵۸
Withdraw : فصل ۲ صفحه ۳۶
Withhold : فصل ۱۳ صفحه ۲۵۹
Avoid : فصل ۸ صفحه ۱۵۷ 
سوال ۱۴۹ : گزینه ۴ صحیح است.
سبکی که او لباس می پوشد و ولخرجی می کند به روشنی نشان دهنده …ثروتمند بودن…. خانوادگی اوست.
گزینه های سوال برای شاگردانم بسیار خاطره انگیز است!!
Influential : این لغت صفت فعل ساده influence هست که بیشتر از ۱۶ بار در مترادف های لغات و جمله مثال های کتاب آورده شده است.
Benevolent : فصل ۱۶ صفحه ۳۲۳ – لغت بسیار زیبایی است!!! این لغت سمبل مبحث ریشه شناسی کلاسهای من است. در تمـــــــام کلاس هایم برای شروع مبحث ریشه شناسی لغت، از این لغت شروع می کنم.
فرصت رو مغتنم می شمرم و اینجا مجدد این لغت رو با هم بررسی می کنیم : bene پیشوندی در معنای خوب است همانند لغتهای benefit(در معنای مفید) و benefactor(در معنای نیکوکار). vol هم ریشه ای است در معنای خواستن همچون لغت Volunteer (یعنی داوطلب) یا Volition(در معنای خواست و اراده). ent هم پسوند صفت ساز است، حال خودتان بگویید معنی این لغت چیست؟ بله،خیرخواه 
 
اصولی ترین و آکادمیک ترین در نتیجه ماندگارترین روش یادگیری لغت از طریق روش ریشه شناسی(Etimology) است. همانطور که دیدید با دانستن یک پیشوند توانستید معنی چندین کلمه را فرابگیرید و این روش هست که شما را در یادگیری واژگان قدرتمند می سازد.
 
Frugal : فصل ۹ صفحه ۱۶۶ – در معنای خسیس و صرفه جو است – در تمـــــام کلاسهای گروهی ۱۲ جلسه ای چندین بار به متردافهای این لغت اشاره کردیم thrifty = parsimonious = miserly = stingy که اکثر دوستان بذله گو در ذکر مترادف به استان اصفهان!!! اشاره داشتند.  
Opulent : فصل ۱۸ صفحه ۳۴۵
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
Amalgamate : لغت خوبی در معنای یکی کردن، ادغام کردن هست. مترادف بسیار خوبی برای لغت merge هست. در ویرایش بعدی کتاب حتماً در فصل ۱ در کنار لغت merge قرار میگیرد.
 Augment :  فصل ۱۶ – صفحه ۳۴۵
Release : فصل ۳ – صفحه ۶۰
Prolong : فصل ۱۵ – صفحه ۲۹۶
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری استاد نیک پور
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی آزمون دکتری ۹۵ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی) : 
Picture 047a

reading2
 
سوال ۱۵۱ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۳ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۲ صحیح است.
 

readingcom

سوال ۱۵۶ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۵۷ : گزینه ۱ صحیح است. 
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است. 
سوال ۱۵۹ : گزینه ۲ صحیح است. 
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است.
 
32,494 بازدید

۱۵۴ دیدگاه

 1. وقت بخیر استاد عزیز
  گرامر امسال ساده بود ولی لغت وحشتناک بود
  مهندسی عمران
  با تشکر از شما

 2. باسلام. استاد پس چرا جوابها روی سایت نسیت. از استرس مردیم

 3. پس فنی رو کی میذارید؟

 4. داوطلب مجدد شرکت در آزمون دکتری آبان 95

  با سلام و عرض ادب؛
  این تطابق لغات با کتاب لغات شما واقعأ فوق العاده ارزشمند است.
  استاد گرامی ؛ من پارسال دکتری دوره شبانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی مکانیک قبول شدم اما به دلیل هزینه بالا و مشکلات مالی انصراف قطعی دادم. امسال حق شرکت نداشته ام. الان فقط و فقط میخواهم دوره روزانه دانشگاه های تهران رو قبول شوم. بنابراین، الان میخواهم برای آزمون دکتری آبان ۹۵ کار کنم. سوال من این است که من لغات ۵۰۴، اسنشل تافل (۴۵۰ لغت)، ۴۰۰ تافل و ۱۱۰۰ را مسلط هستم به نظر شما احتیاج هست کتاب لغات شمارو خریداری کنم؟ اصلا هزینه کتاب برام مهم نیست فقط هدف ام اینه از ۱۲ سوال لغت حداقل ۸ سوال رو پاسخ دهم تورو خدا راهنمایی کنید. بعدشم در مورد گرامر خیلی مایل هستم یک جلسه جمع بندی را حتمأ شرکت کنم. شهرستانی هستم و توانایی اومدن به کلاس های ترمی شمارو در تهران ندارم. در واقع من میخواهم در بدترین شراطی زبان رو بالای ۵۰ درصد بزنم. لطف بفرمایید پاسخ دهید.
  یک دنیا ممنون.

 5. با سلام لطفا پاسخ گروه زبان فنی و مهندسی هم ارایه کنین
  با اشکر

 6. سلام استاد خسته نباشید. چرا جواب سوالات رو نمیذارید؟استرس زیادی دارم

 7. سلام
  چقدر طول می دید که بفرستین خوب تایپ کنید لازم نیست حتما خود سوال را ارسال کنید.

 8. سلام
  خداوکیلی تست ۱۳۲ رو زدم و بهم جرات داد تا پنج تست دیگه هم جواب بدم.
  رو حساب همین تست، ریسک کردم/ امیدوارم نتیجه بخش باشه!!!

 9. مهندسی رو هم بذارید لطفا

 10. سلام استاد نیک پور من برای کنکور دکترا کتاب زبان عمومی شما مطالعه کردم ١٨ درس کامل خوندم و ١٢ تست لغت زدم
  خیلی از کتاب عالیتون ممنونم به همه دوستان که علاقه دارن در کنکور ارشد و دکترا زبان خوب بزنن کتاب استاد نیک پور پیشنهاد میکنم.
  واقعا تمام لغت مهم چه در گزینه ها چه در صورت سوال در کتاب استاد نیک پور موجود بود.

 11. سلام آقای نیک پور
  لطفا سوال های علوم پایه ( زمین شناسی)جواب بدهید..
  با توجه به جزوه کلاس و کتاب لغات ، ١۴ سوال از ٣٠ تا جواب دادم

  حتی سوال های زبان تخصصی را هم با استناد با لغات کتاب جواب دادم..
  امید وارم درست جواب داده باشم

 12. استاد ممنون ولی دق کردیم …. زودتر بقیه رو هم بذارین لطفا .. تا اینجا که همه رو درست زدم!

 13. درود بر دوست عزیزم اقای نیک پور، اقای نیک پور. زبان رو ٩٠درصد زدم، پارسال زبان رو ۶٠درصد زده بودم، اما امسال با خواندن کتاب لغات شما ،درصدم افزوده شد.

 14. سلام استاد نیکپور
  جواب سوالات زبان گروه فنی رو کی می گذارید؟؟؟
  سوالات گرامر گروه فنی خوب بودن و من به راحتی زیر ۱۰ دقیقه به ۶ تا از ۸ تا جواب دادم اما چون لغت زیاد نخونده بودم، به سوالی جواب ندادم!!!
  ممنون از کلاس های خوبتون، کلاس های آمادگی برای کنکور آبانتون کی شروع می شن؟؟؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   گروه فنی و مهندسی تا ساعتی دیگر به دستم می رسد و پاسخ میدم
   دوره امادگی زبان عمومی دکتری ۹۵ برای آبان ماه از اردیبهشت آغاز می گردد.

 15. با سلام و احترام
  ضمن عرض تشکر از دکتر نیک پور که تجربیات ارزشمند خودشون رو در اختیار دانشجویان میگذارند
  مشتقاته منتظر اعلام پاسخ تشریحی مربوط به گروه علوم پایه(علوم ریاضی)هستیم

 16. سلام و خسته نباشید جناب دکتر این کتاب رو از کجا میشه تهیه کرد؟ میتونیم برای شهرستان اینترنتی بخریم؟

 17. سلام استاد من تو ۶ اسفند کلاس امیرکبیرتونو بودم و واقعا امروز حس خوبی به گرامر ها داشتم تا اینجا که جوابارو گذاشتید درست زدم و ریدینگ هم خوب بود بنظرم ممنونم و اینکه بنظرم کارم به ابان میکشه میخواستم بپرسم کتابتون کی تجدید چاپ میشه و اینکه اولین دوره ۱۲جلسه ایتون از کی شروع میشه

 18. سلام. لطفا مهندسی هم جواب بدین.

 19. استاد بقیه اش رو کی میدین؟؟

 20. سلام استاد کی جوابهای گروه علوم پایه را می زنید؟ ممنون.

 21. بنده با اینکه همه کتاب نرسیدن بخون اما واقعا بیشتر لغات مطابقت داشت با کتاب استاد نیک پور عزیز ممنون

 22. خدایا شکرت
  ۶ تا از ۸ تا درست در اومد
  ۲ تا هم نزده
  استاد حنجره تون طلا
  سایه تدریس تون مستدام

 23. خدا کنه زودتر سوالا به دستتون برسه
  اصلا فکرر نمیکردم سوال های تخصصی رو بتونم با کتاب لغت جواب بدم

  من بی صبرانه منتظر جواب سوال های علوم پایه هستم….

  واقعا ممنونم کتاب لغات عالی بود..همین طور جزوه و that مشکل پور

 24. با عرض سلام
  در پاسخ تشریحی سوال ۱۳۶ گفتید که فعل live و believe (در معنای اعتقاد داشتن و با حرف اضافه in ) اصلاً مجهول نمی شوند.
  لطفا اگر برای این نکته منبعی دارید ذکر بفرمایید چون من فکر نمیکنم حرف شما درست باشه.
  در زیر نمونه هایی از کاربرد این افعال در حالت مجهول از منابع معتبر می آورم. (این جملات را می توانید با سرچ در گوگل ببینید)

  Only with Kant shall we encounter a front-rank philosopher whose whole life was lived in a university
  (The Oxford Illustrated History of Western Philosophy)

  the lives of early modern people were lived much more publicly than our own
  (Early Modern Europe: An Oxford History)

  The miracles are believed in by many, but spiritualism lags far behind the Mormon theology, and probably always will do
  http://dictionary.reference.com/browse/spiritualism

  In short, insofar as imagined communities, norms, totemic symbols, or essentialized identities are believed in by aggregates of individuals, the collective factor then comes back into play as a functioning social ontology
  (The Oxford Handbook of the Sociology of Religion)

  سوال ۱۳۷ گزینه ۳ صحیح است.

  • ::نیک پور::

   سلام
   بله مثال های آورده صحیح است. این بحث که این افعال مجهول نمی شوند با فرض فاعل انسان هست که در صورتی که فاعل شخص زندگی کننده یا معتقد باشد نمی توان مجهول کرد.
   ولی در مثال هایی که شما آوردید مثلاً ذکر شده : زندگی زندگی می شود که بله می تواند این جمله وجود خارجی داشته باشد.
   بله سوال ۱۳۷ رو یکی دیگر از دوستان هم اشاره کردند و اصلاح شد.

   • با تشکر از شما
    البته در همه این جملاتی که ذکر شد، فاعل انسان است. زندگی توسط انسانها زندگی می شود و باورها توسط انسانها باور می شوند..
    نکته دوم اینکه در اصلاح پاسخ سوال ۱۳۶ نوشتید که” believe to در معنای پنداشتن است.”
    اما اینجا to حرف اضافه‌ی فعل believe نیست (بر خلاف believe in) یعنی مثلا نمی توانیم بگوییم I believe to God
    در جملات فوق این ساختار را داریم:
    Passive voice + infinitive
    مثال:
    He is believed to be dangerous
    She was told not to come back
    He was expected to be here one hour ago
    You are not allowed to enter the room

 25. سلام استاد عزیز
  اصلا باورم نمیشه که برای اولین بار همه سوالات گرامر رو درست زدم!!!
  حتی سر جلسه تست کردم یکی دوتاشو با روش ترجمه که خودم قبلا انجام می دادم و با اطمینان غلط می زدم!!
  ازتون خیلی خیلی ممنونم

 26. سلام … ممنون از زحمتی که کشیدید … فقط سوال ۱۳۷ من نفهمیدم چرا گفتید ۱! آخه preserved اومده و فکر کنم برای اینکه معنی بده باید قبلش چیزی بیاد که فعل به قرینه اون حذف بشه!

 27. با سلام و سپاس
  استاد پاسخ تست ۱۳۵ چرا نمیتونه گزینه ۳ then باشه با توجه به معنی؟

 28. سلام و عرض ادب آقای نیکپور
  سوال ۱۳۶ چرا گزینه ۴؟!!!
  مگه حرف اضافه فعل believe حرف in نیست؟!!!!!
  believe to نداریم که!!!!!!!!!!!!!

  • ::نیک پور::

   سلام
   همین نکته هست که این تست رو جالب می کنه
   believe in در معنای اعتقاد داشتن است و believe to در معنای پنداشتن است.
   طبیعتاً اینجا معنای ستاره ها اعتقاد دارند معنای با مفهومی نیست!!! پس اگر نمی دانستید که believe to هم داریم با رد گزینه ۳ می توانستید به پاسخ صحیص برسید

 29. سلام
  سوال ۱۴۱ گزینه ۳ نمی شه. گزینه ۳ یعنی تجاوز کردن از، از محدوده گذشتن؟

 30. سلام استاد خسته نباشید, ممنون از پاسخ های تشریحی که گذاشتین. تست گرامر ها خوب بود ولی متاسفانه لغات و پسیج ها واقعا سخت بود :( من متاسفانه فقط تونسته بودم تا فصل ۸ کتاب لغات شما رو بخونم. تشکر از زحماتتون

 31. کسایی که در کلاسهای یک روزه گرامر شرکت کردند هر ۸ سوال را صحیح جواب دادند؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   لزوماً خیر!
   درسته ما در کلاس معجراتی رو برای شما رقم می زنیم و حالت ملکوتی را در تست زنی با هم تجربه می کنیم ولی این حرف که بگوییم هر کسی در کلاس شرکت کند حتما ۸ از ۸ خواهد زد حرف منطقی نیست
   من نکات رو از سطح صفر(حتی به قول بعضی از دوستان از سطح زیر صفر) تا ۱۰۰ به شما درس می دهم و اگر شما خوب نکات رو فرابگیرید می توانید به درصد ایده آل برسید

   • استاد خدا خیرتون بده
    من قبلا هرموقع امتحان زبان میدادم با اعتماد به نفس و اینکه واژگان و درک مطلب میزنم گرامر سخته، همیشه گرامر رو میپیچوندم :)
    ولی این بار واژگان و مطلب ها واقعا سخت بود و اگه گرامر رو نیومده بودم کلاس شما، زبان اصلا نمی تونستم بزنم.
    ۶تا تست گرامر رو بااعتماد به نفس زدم. :)
    ممنون

 32. سلام استاد سوال ۱۴۴ میشه گزینه ۴ درسته شما به اشتباه نوشتین ۱۴۳

 33. استاد من جزوات تابستانه شما را دارم و کلمات خوبی هستند نیاز به خرید کتاب برای من هست یا نه چون من ۷۰۰ کلمه از کلمات شما را که دارم ۵ قسمتش را لطفا راهنمایی کنید

 34. ضمن تشکر و تقدیر از جناب دکتر نیک پور و سایت مفیدش به نظر میاد تاخیر در ارسال جواب ها به خاطر بالا بردن آمار سایت باشه که هر کدوم از ما هم بود همین کارو می کرد در کل ممنون و سپاس گذار

 35. همین نکات گرامری که در کنکور دیروز آمده بود در کلاس یک روزه تدریس شده بود؟
  آیا می شود کلاس یک روزه قبل از آزمون msrt سه اردیبهشت هم بزارید.

  • ::نیک پور::

   با سلام
   بله تمامی نکات در کلاس ۱روزه تدریس شده بود.
   برای آزمون msrt یک کلاس ۴جلسه ای داریم که از اواسط فروردین ماه آغاز می گردد

 36. بسیار ممنون از زحمت شما قطعا کتابهای شما در پاسخگویی ما خیلی تاثیر گذار بود.
  منتظر بقیه پاسخهای زبان علوم انسانی هستیم.

 37. لطفا صورت سوال ۱۵۰ را بگذارید.

 38. سلام استاد. جواب ریدینگا را هم میذارید؟

 39. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز فکرکنم سوال آخر لغت رو نگذاشتید؟ ممنون میشم اگه در سایت قرار بدید. با تشکر فراوان

 40. با سلام خدمت شما استاد محترم.جناب آقای نیک پور، کلاسای سال جدید از کی شروع میشه. و اینکه کلاس تافل چند مدت طول میکشه

 41. سلام
  پس چی شد این فنی مهندسیا استاد عزیز
  قیافمون شبیه کوروکوروم شده

 42. سلام لطفا تست ۱۵۰ رو بذارید برامون

 43. سلام استاد
  تو رو خدا زودتر جوابای مهندسی رو هم بذارین مردیم از استرس
  ممنون

 44. سلام استاد
  من همه رو تا اینجا غلط زدم دارم سکته می کنم

 45. سلام. استاد مهندسیا رو بیخیال شدین؟
  شما که خودتون مهندسین

  • ::نیک پور::

   سلام
   این چه حرفیه مگه میشه ما مهندسان عزیز رو فراموش کنیم
   سوالات فنی و مهندسی هنوز به دستم نرسیده به محض دریافت پاسخ رو شروع می کنم.

 46. سلام استاد خوبید؟
  بابا کلیدارو برا این دوستان بزارید دیگه گناه دارن

  • ::نیک پور::

   سلام
   سوالات فنی و مهندسی و علوم پایه هنوز به دستم نرسیده امروز هم هر چند ساعت یک بار به اینترنت دسترسی داشتم به همین خاطر سوالات با کندی در سایت قرار گرفت

 47. سلام استاد ، خسته نباشید .تصمیم دارم برای امتحان دکتری آبان زبان عمومی رو درصد بالایی بزنم اما نمیدونم باید از کجا شروع کنم و چه کتابهایی رو از فروردین بخونم.اگه لطف کنید راهنمااییم کنید ممنون میشم .
  با تشکر فروان

  • ::نیک پور::

   با سلام
   از کتاب مرجع لغات زبان عمومی من شروع کنید.
   در ادامه بهتون میگم چطور ادامه بدید
   اگر تهران هستید شرکت در کلاس ۱۲ جلسه ای به شما کمک به سزایی می کند و مسیر بهینه ای رو براتون ترسیم می کند

   • با سلام و تشکر فراوان از شما استاد محترم
    نه من در شهرستان گیلان زندگی میکنم و متاسفانه امکان حضور در جلسات شمارو ندارم
    میشه لطف کنید بفرمایید. که برای خواندن گرامر از کدوم کتاب شروع کنم؟
    باتشکر فراون

 48. با سلام وادب وتشکر فراوان به خاطر زحمت زیادی که کشیدید. فقط خواستم بدونم جواب ریدینگ ها کی گذاشته میشه استاد و سوال آخر لغت چی میشه چون ۱۱ تاست لغات بالا. باتشکر فراوان

 49. سلام استاد عزیز
  جاب دکتر کتاب گرامر هم از شما چاپ شده است؟
  یا فقط همون کتاب لغات هست

  خیلی اردتمندم

  • ::نیک پور::

   با سلام
   سبک تدریس من در گرامر در قالب نوشتاری کتاب اثربخشی ندارد و باید در کلاس حضور داشته باشید
   در حال حاضر همان کتاب مرجع لغت زبان عمومی موجود است.

 50. کسی سؤال ۱۵۰ را اینطرفا ندیده است :-))

 51. با سلام و احترام , استاد گرامی بی صبرانه منتظر پاسخهای شما به سوالات درک مطلب انسانی ۹۵ هستم . با نظر به برآورد شخصی من , سوالات درک مطلب هم به لحاظ محتوای متون و هم به جهت ساختار سوالات تاحدودی غامض بود نسبت به سوالات سالهای گذشته . درباره ی چند پیمایش انجام شده و نتایج آنها بود , حتی یک سوال موضع نویسنده را در قبال متن میخواست اگر اشتباه نکنم .
  With best wishes, Maryam, Visiting Faculty of Sociology

  • ::نیک پور::

   سلام
   من فقط به اولین متن رشته علوم انسانی و ۳ سوال اول آن دسترسی دارم
   پاسخ ۳سوال اول را در سایت قرار دادم
   متن دوم رو هنوز ندیدم

 52. با سلام
  استاد عزیزم همه جا اول سوالات فنی و جوابهای فنی و روشهای فنی رو اول می زارن و فنی سرسبد هست ولی ما از دیروز هر ۱۰ دیقه سایتتون رو سر می زنیم از فنی خبری نیست…لطفا فنی رو هم لطف بفرمایید

 53. سلام و درود بر استاد، من کتاب لغات شما رو خوندم، ولی موقع جواب دادن به سوالات حالم اصلا خوب نبود، کلا روز امتحان حالم بد بود. با این حال تعدادی از لغات رو زدم.
  میخواستم بپرسم، که ایا پاسخهای فنی و مهندسی رو هم اینجا اعلام میکنید؟ و چه موقع؟ بی صبرانه منتظر هستم

 54. جسارتا برای سوال ۱۵۱ گزینه مناسب تر نیست؟ بنظرم مجموعه ی سه پاراگراف رو بهتر پوشش میده

 55. پاسخهای گذاشته شده را دیدم . ممنون از لطف شما .

 56. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز .ممنون از زحمتی که واسه تایپ و اسکن و در کل جوابدهی به تست ها میکشین.جسارتا به نظر منم سوال ۱۵۲ گزینه دو میشه چون کلی تره.متن در مورد این بود که لزوما افراد نابغه و سرآمد تو همه زمینه ها نابغه نیستن و…حالا تحقیقات رو رو نوجوانان و افراد مشهور انجام داده بود.
  موفق و سربلند باشین

 57. سلام استاد ممنونم بابت پاسخگوییتون. یه سوال٬ در سوال ۱۵۱ گزینه ۲ نمیتونه جواب باشه؟؟؟۹

 58. با سلام، استاد عزیز به نظرتون پاسخ سوال ۱۵۱ نزدیک تر به گزینه۲ نیستش؟ گزینه۳ بسیار کلی هستش و متن رو پوشش نمیده،

 59. سلام
  ظاهرا ترتیب گزینه ها برای همه یکی نبوده و برای هر کسی متفاوت بوده. درسته؟
  میشه کسی راهنماییم کنه؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   ترتیب گزینه ها مهم نیست
   مهم پاسخ صحیح است
   حال می تواند این پاسخ صحیح در دفترچه ای گزینه ۱ باشد یا در دفترچه دیگر گزینه ۲

 60. استاد گرامی به نظرم برای سوال ۱۵۱ گزینه ۲ مناسب تر است. دلایل بنده به شرح زیر است:
  ا- در گزینه ۳ از واژه teen استفاده شده. به عبارت دیگر بیانکرده که موضوع متن هوش در نوجوانان می باشد. در حالی که می بینیم در هر ۳ پاراگراف به بررسی هوش در کودکان پرداخته و از واژه children استفاده کرده. فقط از وازه teen در خط ۴ استفاده شده و در آنجا نیز بیان شده که چنین کودکانی در اوایل نوجوانی دانشگاه خود را به اتمام می رسانند و هیچ اشاره ای به هوش در نوجوانی نکرده است.
  ۲- در پاراگراف دوم به صورت صریح به عدم یکسانی هوش را در کودکان اشاره کرده. در پاراگراف اول نیز در خط ششم به کودکانی اشاره کرده که هوش خود را در یک حوزه نمایش داده در صورتی که در خطوط قبلی به کودکانی اشاره داشته که در چند زمینه هوش دارند و به نوعی به عدم یکسانی هوش در زمینه های مختلف اشاره دارد.

 61. سلام بر استاد نیکپور

  استاد سوالا بس که هیجان انگیز بود، من رفتم توی حالت ملکوتی … :)

 62. روانشناسی عمومی

  به نظرم گزینه ۳ در سوال ۱۳۶ درستره

 63. استاد گرامی تا اونجا که یادمه سوال بعدی متن اول به دو تحقیق اشاره شده در پاراگراف دوم اشاره داشت که بیان می کرد نتایج این دو تحقیق نسبت به هم چگونه اند و پاسخ آن این بود که نفش همسو یی در توضیح عدم یکسانی هوش دارند.

 64. سلام استاد گرامی. من قصد دارم برای کنکور آبان آماده بشم و کتاب لغات شما رو بخونم. ولی گرامر برام کابوس شده. انصافه آخه شما فقط تهران باشین؟ پس ما چیییی؟ :( استاد یه راه حلی چیزی توروخدا بگین واسه بچه های شهرستانی. ممنونم

 65. سوال ۱۵۳ به بعد رو نمیذارید؟

 66. دوستان کسی از استعداد خبری نداره؟؟؟؟؟؟

 67. دیدگاه من تایید نشد؟

 68. سلام پس چرا جوابای علوم پایه رو نمیذارین

 69. سلام ، ممنون میشم اگر در صورت اطلاع بفرمایید با درصد بین ۶۰ تا ۷۰ زبان ۳۰ تخصصی و ۲۰ استعداد تحصیلی در رشته مکانیک حدودا چه رتبه ایی کسب میکنم.

 70. با سلام و خسته نباشید خدمت استاد نیک پور ممنون میشیم بقیه جوابارو هم بزارید. با تشکر

 71. سلام استاد. من یه دانشجوی شهرستانی هستم. خواهش می کنم سوالای من و پاسخ بدید. من امسال تو کنکور دکتری شرکت کردم ولی اصلا نتونستم زبان وخوب پاسخ بدم. خواهشا من و راهنماای بفرمایید اگه کتاب لغات عمومی شمارو بخونم میتونم سال اینده زبان رو بالای ۴۰ بزنم. همچنین برای ازمون زبان msrt همین کافیه؟ اخه ازمون خرداد میخوام شرکت کنم. خواهشا پاسخ بدید چون امروز دارم میرم کتابتون و بخرم..منتظر پاسختون هستم..

  • ::نیک پور::

   سلام
   اگر کتاب لغات من رو امسال مطالعه می کردید به ۱۰ تست از ۱۲ تست به راحتی پاسخ می داید
   اگر کلاس گرامر من رو هم می آمدید به ۵ تست از ۸ تست پاسخ می دادید
   اگر امسال کتاب رو مطالعه کنید تحقیقاً درصد بالای ۴۰ را کسب خواهید کرد

 72. من فقط ۱ غلط داشتم اونم infiltrate بود که اینقدر عجله ای زدم و فکر کردم معنای مجازی داره و یعنی همان trespass. خیلی پشیمونم عجله کردم

 73. داوطلب مجدد شرکت در آزمون دکتری آبان 95

  با سلام و عرض ادب؛
  وقت به خیر، استاد عزیز دارم زبان رو برای آزمون دکتری آبان ۹۵ و تافل مطالعه میکنم من طبق بررسی های که کردم شدیأ به کتاب لغت شما احتیاج دارم متأسفانه این کتاب در کتاب فروشی های شهرستان ها موجود نیست چطوری میشه سریع این کتاب رو خریداری کرد؟ آیا قرار است این کتاب شما چاپ جدید بشه؟ ممنونم میشوم پاسخ دهید.
  استاد عزیز؛ من طبق آنالیزی از لغات دکتری ۹۵ انجام داده ام از۱۲ سوال لغت مجموع ۴۸ لغت دقیقأ از منابع زیر آماده است:
  ۱- کتاب ۵۰۴، ۲ لغت.
  ۲- اسنشل تافل ۷ لغت.
  ۳- ۱۱۰۰، ۱۴ لغت.
  ۴- ۴۰۰ لغت تافل، ۴ لغت.
  ۵- منابع نامشخص، ۵ لغت.
  ۶- کتاب لغت استاد نیک پور ۱۶ لغت (این ۱۶ لغت در کتاب های ۵۰۴، ۱۱۰۰، اسنشل تافل و ۴۰۰ تافل موجود نیست).
  شایان ذکر است در کتاب لغات استاد نیک پور ۹۱ درصد لغات کنکور دکتری ۹۵ موجود است , این یک شاهکار محصوب میشه. البته، من متأسفانه این کتاب را ندارم و منبع فقط سایت خود استاد نیک پور است و بطور قطعی هم صحیح است.

 74. اصلا حواستان بود امسال زبان نمره منفی داشت! روی جلد دفترچه شماره ۲ ، دقیقا زیر جدول مربوط به تعداد سوالات و مواد آزمون ها، نوشته شده بود این آزمون نمره منفی دارد!

 75. درود بر استاد.
  استاد، پاسخ این «خسته» رو نمی دید؟
  چاکرات

 76. سلام استاد
  ازتون خیلی متشکرم
  اعتماد به نفس من رو خیلی بالا بردید .من کلاس یک روزه گرامر شما رو شرکت کردم و شش جواب صحیح زدم .من همیشه کنکور ها رو یک ضرب قبول شدم اما با زبان صفر و اختصاصی بالا با اینکه زبانم بدک نیست و
  این اولین بار بود که من به سوالات زبان جواب دادم . امیدوارم این بار هم قبول بشم و بیام سر کلاس msrt
  امیدوارم در همه ی زندگی انسان خوب و موفقی باشید .

 77. با عرض سلام و احترام خدمت استاد گرامی. استاد محترم به نظر شما آزمون زبان امسال نسبت به پارسال دشوار تر بود و اینکه میانگین ها به نسبت سال گذشته بهترر میشه؟ من تا به حال ۱۲ سوال رو درست جواب دادم. البته ۴ سوال درست جواب داده بودم که متاسفانه پاک کردم. بسیار سپاسگزارم.

 78. سلام استاد نیک پور
  تبریک می گم کتاب شما فوق العاده هست.فقط اینکه برای یادگیری بهتر از کجا می شه تست های کتاب رو تهیه کرد؟متاسفانه امکان شرکت درکلاس های شما رو ندارم.

 79. رضا زا ئر سلیمانی

  سلام استاد چگونه می توانم کتاب زبان علوم پایه ومهندسی را خریداری کنم رضا زائر سلیمانی از خرمشهر

 80. با سلام
  پس چرا از سوال ۱۵۴ تا ۱۶۰ رو ننوشتید؟

  • ::نیک پور::

   سلام
   در حال پاسخ به سوالات گروه فنی مهندسی و علوم پایه هستم
   به اتمام رسید ادامه سوالات متن ۱ درک مطلب + متن ۲ را قرار میدهم.
   فعلا سوالات گرامر گروه فنی مهندسی را مشاهده کنید و لذت ببرید

 81. دفترچه سوالات ازمون دکتری سال ۱۳۹۵
  http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=13&id=2490

 82. ممنون استاد بزرگوار

 83. سلام
  ببخشید توی این آزمون حدودا چه درصدی، درصد خووب به بالا یا عالی بحساب میاد؟

دیدگاهی بنویسید برای سیامک لغو پاسخ دهی

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری 98 امروز
دانلود