حتما بخوانید

دانلود پاسخ تشریحی زبان کنکور دکتری ۹۷ – گروه فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخ-زبان-عمومی-دکتری-97-استاد-نیک-پور-پاسخ تشریحی زبان دکتری ۹۷ :
تحلیل اولیه سوالات گروه فنی مهندسی و علوم پایه دکتری ۹۷ :
گرامـر : سطح سوالات از سال گذشته کمی دشوارتر شده بود. از ۸ تست گرامر به ۶ تست می توان پاسخ داد.
لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۳ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۵ لغت در کتاب وجود نداشت.
صورت سوالات تستهای لغت کمی طولانی بودند ولی گزینه ها ساده بودند و از هم بافاصله دور بودند.
درکـ مطلب : ۲ درک مطلب همین به دستم رسید. سطح کلی شان همچون سال گذشته متوسط است.یکی از متن ها بنظر زمانبر می اید.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۷ (گروه فنی مهندسی و علوم پایه):

According to noted neurologist Antonio R_001
سوال ۱ :
گزینه ۴ به سرعت رد می شود چرا که در وسط جمله به ساختار سوالی نیاز نداریم، البته دقت کنیم که only اگر اول جمله بود باید بعد از آن وارونگی رخ می داد، در اینجا چون در وسط عبارت است Only کاری از دستش برای وارونگی بر نمی آید!! در گزینه ها یک رابط چالشی به نام after هست، لذا طبق نکته ای که گفتیم تا وقتی فعل با رابط می آید بر مصدر با to اولویت دارد. لذا در گزینه ۲ به درستی بعد از after فاعل و فعل آمده و وظیفه اتصال را انجام می دهد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.

سوال ۲
تست بسیار خوب و ساده ایست! می توان از ۲ راه آن را حل کرد.
راه اول :
نیاز به آنالیز n-1 حس می شود، صورت سوال ۰-۰ است لذا گزینه ۱ به سرعت رد می شود. قبل از جای خالی فاعل داریم لذا در گزینه ۲ حضور مجدد ضمیر بعد از فاعل حشوووو!!! هست.

بین گزینه ۳و۴ هم با انالیز معلوم مجهول در می یابیم که به فعل معلوم نیاز داریم نه مجهول. لذا پاسخ گزینه ۴ است.
راه دوم و کمی ساده تر:
در کلاس اشاره کردیم و در کانال هم قبلاً قرار داده بودم که در گروه اسم + of+ اسم، اسم ما قبل از of تعیین کننده شخص فعل است. لذا در چند ثانیه با نگاه به اینکه اسم قبل از of در صورت سوال interweaving یک اسم مفرد است به سرعت گزینه ۴ انتخاب می شود. 
✔️ لذا پاسخ صحیح از ۲ راه گزینه ۴ است.
سوال ۳ :
ظاهر سوال دلچسب نیست! اما از روی ظاهر قضاوت نکنیم!
اگر دقت کنیم می بینیم طبق همان نکته to، فعل step off مادامی که با رابط آشکار یا پنهان می آید بر مصدر با to اولویت دارد لذا گزینه های ۲و۴ رد می شوند. گزینه ۱ هم اگر از کلاس بخاطر داشته باشید برای مترجم ها بود : for stepping

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۴ :
قبل از جای خالی یک حرف اضافه است. این نکته معروف را به یاد داریم که بعد از حرف اضافه باید فعل در فرمت ing دار ظاهر شود. هر ۴ گزینه فرمت ing دار هستند لذا این نکته کمکی به ما نمی کند.
طبیعتاً تنها آنالیز معلوم و مجهول می تواند راهگشا باشد. طبیعتاً در طوفان محبوس میشویم و در طوفان محبوس نمی کنیم! لذا به فرمت مجهول نیاز داریم. تنها گزینه ای که مجهول است گزینه ۴ هست.
نکته جالب : گزینه ۴ را در آنالیز n-1 گزینه معروف خرااااب!! می دانستیم طبیعتاً در اینجا که نیاز به ing داریم می تواند صحیح باشد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.

According to noted neurologist Antonio R_002
سوال ۵ :
سوال خوب و استانداردی هست!
گزینه ۱ به سرعت رد می شود چرا که چندین بار در کلاس اشاره کردیم که نیازی به فرمت سوالی با do یا داز ماز!!! نداریم.
یگ آنالیز n-1 می زنیم. صورت سوال ۰-۱ است لذا گزینه ۴ نیز به سرعت رد می شود چرا که سوال را ۰-۲ می کند.
گزینه ۲و۳ هر دو مجهول هستند فقط باید دید کدام ترکیبش صحیح است، طبیعتاً اینجا drivers فاعل است و ترکیب فعل مجهول بعد از کننده کار یعنی drivers are caused ترکیب صحیحی نیست.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۶ :
تست کمی دشوار آزمون است!
این نکته را همواره در نکات تکمیلی کلاسهای MSRT و EPT اشاره می کنم که:

اگر قبل از million ، hundred ، percent ، thousand  عدد بیاید آنها s جمع نمی گیرند.
لذا گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند. در گزینه ۲ نیز چند اسم پشت سر هم قرار گرفته است که برای این که گروه اسمی صحیحی باشند باید یک of بعد از population داشته باشد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۷ :
تست آموزنده ایست!
در کلاسهای ۱۲ جلسه ای و در کلاسهای فشرده نیز در نکات تکمیلی اشاره کردیم که دو سمت صفات تفضیلی باید با هم همپایه باشند. اینجا در گزینه ها بحث روی better than هست و می دانیم که باید دو سمتش با هم همپایه باشد.
در گزینه های ۱و۳و۴ دو سمت better than با هم همپایه نیست.

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۸ :
تست ساده آزمون است!
وارونگی و باز هم وارونگی!
پاسخ صحیح در گزینه ۱ در حال چشمک زدن است. باید در کمتر از چند ثانیه این تست رو می زد
ید. در صورت حضور not در ابتدای عبارت، وارونگی رخ می دهد.

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۷ (گروه فنی مهندسی و علوم پایه) و ارجاع آن به کتاب مرجع لغات زبان عمومی استاد نیکـ پور :
1461_001
سوال ۱۳۹ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۴ صحیح است
سوال ۱۴۱ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۲ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۴ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۵ : گزینه ۲ صحیح است.
1461_002سوال ۱۴۶ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۷ : گزینه ۳ صحیح است
سوال ۱۴۸ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۰ : گزینه ۲ صحیح است.
برای عضویت در کانـال تلگـرام زبـان عمومـی دکتـری بر روی عکس زیر کلیک کنید:
کانال تلگرام زبان عمومی دکتری و msrt استاد نیک پور
پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی کنکور دکتری ۹۷(گروه فنی مهندسی و علوم پایه) :
412- A_021412- A_022

سوال ۱۵۱ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۲ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است. 
سوال ۱۵۵ : گزینه ۲ صحیح است.
412- A_023سوال ۱۵۶ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۷ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۵۸ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۹ : گزینه ۳ صحیح است.(اصلاح شد)
سوال ۱۶۰ : گزینه ۱ صحیح است.
9,198 بازدید

۱۷ دیدگاه

 1. ببخشید پس جواب ها کجاست؟

 2. سلام استاد
  امشب منتظر باشیم برای جواب؟

 3. با سلام و احترام
  ببخشید پاسخنامه سوالات زبان فنی مهندسی و علوم پایه که در پیامی فرمودین تا چند دقیقه دیگه در سایت قرار میگیرد را دقیقا کجا قرار گرفته؟ این جا فقط سوالات هست …

 4. چرا ٣تا ٣تا میذاریم سؤالا رو از دیروز منتظریم استاد

 5. خواهشا اگه میشه جواب گزینه ها. رو بدین تا بعد تشریحی تایپ کنین ممنون

 6. با سلام واحترام
  خواهشمندم کلید سوالات فنی ومهندسی را در سایت قرار دهید.بفرمایید که سطح سوالات امسال در مقایسه با سال قبل چگونه است؟

  • ::نیک پور::

   با سلام
   تا چند دقیقه دیگر قرار میگیرد
   گرامر از سال قبل سخت تر بود.
   واژگان از سال گذشته ساده تر بود.
   درک مطلب ها را هنوز ندیده ام.

 7. با عرض سلام و تشکر خدمت شما استاد گرامی، ببخشید جواب های بخش درک مطلب را هم در سایت قرار میدین ؟

 8. خیلی خیلی ممنون از پاسخ هاتون
  لطفا اگه ممکنه جواب درک کطاب ها رو هم قرار بدید

 9. سلام
  پاسخ درک مطلب ها رو هم امشب قرار میدید؟

 10. استاد اگر ممکن هست جواب reading ها رو هم قرار بدید

 11. سلام استاد…
  امسال سوالات فنی مهندسی مخصوصا گرامر خیلی گنگ بود.من ۶تا زدم ۳تاش درست بود…این هم از شانس ماست…فک کنم یه بار دیگه بیام کلاستون….با تشکر

 12. سلام استاد
  ببخشید پاسخ سوالات ۱۵۷ و ۱۵۹ و ۱۶۰ رو مطمین هستید؟
  ۱۵۷ hotspot مگه نمیشه

 13. ۱۵۹ که خودش توی ریدینگ گفته که به همراه یک منبع nxp هست پس چرا میشه گرینه ۱

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

کارگاههای فشرده 1 روزه و 2 روزه نکته و تست زبان عمومی کنکور دکتری ۹۹ استاد نیک پور
طرح درس کلاس + ثبت نام