آخرین مطالب

پاسخ تشریحی زبان کنکور ۹۹ – گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-دکتری-99-استاد-نیک-پور
پاسخ تشریحی زبان دکتری ۹۹ :
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۹ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):

photo_2020-07-30_15-13-04

سوال ۱۳۱ :
سوال چالشی است! نکته عجیبی را مورد سوال قرار داده است! تلاش می کنیم از رد گزینه های نادرست پاسخ صحیح را بیابیم.
در انتهای جمله اول نقطه داریم و چون جای خالی در همین جمله اول است دیگر نیازی نیست بقیه صورت سوال را بخوانیم.
با تحلیل n-1 می بینیم جمله اول ۳-۲ است، and و what رابط های ما هستند و ۳ فعل could charge و liked و  get away داریم لذا گزینه های ۲ و۳ به سرعت رد می شوند چرا که هر کدام ۲ موصول اضافه می کنند و n-1 را برهم می زنند. بین گزینه ۱و۴ هم دیده می شود که در گزینه ۴ فاعل ما لغت مفرد day هست و فعل are برای آن نادرست است و باید days می بود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۲ :
سوال ساده ایست! می توان از ۲ راه پاسخ را بیابیم.
راه اول:
با نگاه به گزینه ها نیاز به تحلیل n-1 حس می شود. رابط ها when و which هستند و فعل های ما occurred و has found
تذکر: لغت compared to یک موصول پنهان (قایم شده !) است و فعل شمرده نمی شود. چون صورت سوال ۲-۲ است نیاز به یک فعل داریم لذا گزینه های ۱و۳ به سرعت رد می شوند چون فعل نیستند، به وضوح گزینه ۲ نیز نادرست است چراکه فاعل قبل از جای خالی متان و کربن دی اکسید دو ماده هستند و جمع هستند و فعل آنها نباید is باشد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
راه دوم : با تحلیل معلوم و مجهول می توانیم حتی سریعتر به پاسخ صحیح برسیم.
سوال ۱۳۳ :
تست چاشی و سخت آزمون است! گزینه صحیح دارای اشتباه است!
۲ گزینه ۳و۴ به سرعت رد می شوند چرا که فرمت سوالی دارند و چندین بار در کلاس ها اشاره کردیم که گزینه های سوالی نادرست هستند.
در کلاس تدریس کردیم که دو سمت as ….. as باید با هم همپایه باشند که در گزینه ۱ اینطور نیست. (سمت چپ آن صفت است و سمت راست آن در گزینه ۱ فعل است).
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است اما بعد از however همواره کاما می خواهیم که در گزینه ۲ کاما ندارد!!!
سوال ۱۳۴ :
سوال ساده آزمون است! بسیار شبیه به این تست را در کنکور دکتری سال گذشته (سال ۹۸) داشتیم.
به وضوح در سوال ساختار بسیار محبوب و مردمی! لیست کردن چند آیتم رویت می شود. آیتمهای قبل جای خالی همه صفت هستند لذا جای خالی هم باید همپایه آنها بوده و صفت باشد. به وضوح تنها گزینه ای که دارای یک صفت است گزینه ۴ است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است
تست کنکور دکتری ۹۸ که بسیار شبیه به این تست بود :
سوال ۱۳۵ :
سوال متوسطی است!
با نگاه به گزینه ها نیاز به تحلیل n-1 حس می شود. در صورت سوال یک فروند! as چالشی داریم که چون بلافاصله بعد از آن فاعل و فعل آمده as را به عنوان رابط لحاظ می کنیم. صورت سوال ۲-۱ است (as رابط بوده و continue و are looking دو فعل ما هستند).
چون صورت سوال ۲-۱ است نیازی به فعل دیگری نداریم لذا گزینه ۱ به سرعت رد می شود.
چندین بار در کلاس اشاره کردیم که در فضای موصول ها گزینه by + ing را گزینه نادرستی می دانیم لذا گزینه ۲ هم به سرعت رد می شود.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است
سوال ۱۳۶ :
 
سوال ساده امتحان است! با نگاه به گزینه ها نیاز به تحلیل n-1 داریم. صورت سوال ۰ – ۰ است. شووونصد بار! در کلاس مثال آوردیم که لغتی مثل borne by در صورت سوال یک موصول پنهان (قایم شده!) است و در شمارش محسوب نمی شود. چون سوال ۰ – ۰ است پس به یک فعل نیاز داریم لذا
گزینه ۲ به سرعت رد می شود چون سوال را ۱-۱ می کند
گزینه ۱ نیز در آن that they آمده که مصداق حشوووو! هست
در گزینه ۴ نیز فعل result به شکل مجهول آمده که نادرست است

✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است
سوال ۱۳۷ :
سوال خوب و استانداردی است! البته جالب است که در یک جمله به ما ۲ جای خالی داده است!
شووونصد! بار در کلاس بر آن جدول ۳ خطی تاکید کردم که نامش را گذاشتیم جدول بسیار بسیار خیلی خفن
!! در آن جدول این نکته را مرور کردیم که بعد از so یا such یا too چه گرامری برقرار است. با نگاه به قبل از جای خالی دوم به ساختار محبوب :

  that +صفت/قید +So
می رسیم. پس باید بعد از so diluted کلمه that باشد، با این نکته دو گزینه ۲و۳ به سرعت رد می شوند.
حال باید بین in which و which برای جای خالی اول تصمیم بگیریم. بعد از جای خالی فاعل و فعل (جمله کامل)داریم، در کلاس هم آموخته بودیم که in which معادل where بوده و بعد از آن به جمله کامل نیاز داریم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است

سوال ۱۳۸ : 
سوال خوب و استانداردی است! با نگاه به گزینه ها نیاز به تحلیل n-1 حس می شود. صورت سوال ۰ – ۰ است. دقت می کنیم که لغت بسیار معروف approach در دو معنای ۱:نزدیک شدن و ۲:رویکرد در صورت سوال در نقش اسم است. پس در جای خالی یک فعل نیاز داریم، لذا
گزینه ۱ به سرعت رد می شود چون سوال را ۱-۱ می کند
  گزینه ۳ نیز به سرعت رد می شود چون فعلی ندارد که نیاز مارا برآورده کند.
گزینه ۲و۴ هر دو دارای یک فعل هستند و n-1 را تایید می کنند. می توانیم برای رد گزینه ۴ کمی از ترجمه کمک بگیریم که در آن ترکیب on language the way is opened ترجمه عجیبی!!! دارد. می توان از حرف اضافه هم کمک گرفت چرا که حرف اضافه فعل emphasize یا اسم emphasis حرف on هست.
 ✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است
پاسخ تشریحی بخش لغــات آزمون دکتری ۹۹ (گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی) 

photo_2020-07-30_15-13-54photo_2020-07-30_14-58-36

سوال ۱۳۹ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۱ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۲ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۳ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۴ گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۶ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۷ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۸ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۵۰ : گزینه ۳ صحیح است.

پاسخ بخش درک مطلب زبان عمومی کنکور دکتری ۹۹(گروه علوم انسانی و هنر) :401 A_021
سوال ۱۵۱ : گزینه ۴ صحیح است
سوال ۱۵۲ : گزینه ۴ صحیح است
سوال ۱۵۳ : گزینه ۱ صحیح است
سوال ۱۵۴ : گزینه ۳ صحیح است
سوال ۱۵۵ : گزینه ۱ صحیح استTSR Watermark - 92
سوال ۱۵۶ : گزینه ۳ صحیح است
سوال ۱۵۷ : گزینه ۳ صحیح است
سوال ۱۵۸ : گزینه ۴ صحیح است
سوال ۱۵۹ : گزینه ۲ صحیح است
سوال ۱۶۰ : گزینه ۳ صحیح است

8,463 بازدید

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

کد جدید کارگاه فشرده 2 روزه 0 تا 100 آمادگی MSRT و TOLIMO و EPT
اطلاعات بیشتر + تماس