حتما بخوانید

لغت

کتاب مرجع لغات زبان عمومی کنکور دکتری و ارشد و MSRT و EPT

language

۱۵%  تـخفیـف خرید کتـاب مرجع لغـات زبان عمومی دکتـری و ارشد و MSRT و EPT در نمایشگاه کتاب ۹۷ : ناشران دانشگاهی - سالـن F1 – غـرفه ۳۴۴ - انتشـارات نص چاپ پنجـم کتاب مرجع لغـات زبان عمومی دکتـری و ارشـد : ویـژگی های کتـاب : مشاهده میزان تطابق تک تک لغـات کنکور دکتری ۹۵ و ۹۶ و ۹۷ با شماره صفحات کتاب :   ... بیشتر بخوانید

تصویر ثابت

کارگاه 2 روزه 0 تا 100 آمادگی آزمونهای MSRT و EPT و MHLE تیر 97
مشاهده