آخرین مطالب

دانلود پاسخ تشریحی زبان عمومی کنکور ارشد ۹۶

پاسخ-تشریحی-زبان-عمومی-ارشد-96-استاد-نیک-پور-
کتاب 5

میزان تطابق کتاب مرجع لغات استاد نیک پور با سوالات لغت کنکور ارشد ۹۶:
گروه پنج شنبه صبح : ۳۸ لغت از ۴۰ لغت
گروه پنج شنبه بعدازظهر : ۳۹ لغت از ۴۰ لغت
گروه جمعه صبح : ۳۸ لغت از ۴۰ لغت
گروه جمعه بعدازظهر :۳۶ لغت از ۴۰ لغت

دانلود رایگان فصل ۱ کتاب

پاسخ تشریحی زبان عمومی گروه پنجشنبه صبح ۷ اردیبهشت:

ارشد 96_001
سوال ۱ : گزینه ۲ صحیح است.

من تعجب می ­کنم که چرا کیت انقدر وقت زیادی را برای گفتن یک واقعیت …..بی ربط …… که به من ارتباطی ندارد، صرف می ­کند.
 
irrelevant: نا مربوط، بی ربط 
curious : کنجکاو 
unequivocal : واضح، روشن 
identical : همانند، مشابه
سوال ۲ : گزینه ۴ صحیح است.
بعده ها، او دخترش را به خاطر صحبت بی ­ادبانه با معلمش …… سرزنش کرد……
 
restricted :محدود کردن 
prevented : جلوگیری کردن
neglected : نادیده گرفتن
scolded : سرزنش کردن
سوال ۳ : گزینه ۲ صحیح است.
وضعیت پزشکی من ……تغییر ناپذیر…… است و حتی با دارو نیز تغییر نمی کند.

durable : با دوام، پایدار
immutable : تغییر نا پذیر
demanding : پرزحمت، کار دشوار، پرمسئولیت 
exhaustible : خسته کنندهسوال ۴ : گزینه ۲ صحیح است.
آتشفشان بیش از ۱۰۰ سال …… غیر فعال(خواب)…… مانده بود و بیشتر مردم فکر می­ کردند که دیگر هیچ­وقت فوران نخواهد کرد.
severe: شدید
dormant:خواب، غیر فعال
drastic: شدید، موثر
incidental: اتفاقی
 سوال ۵ : گزینه ۱ صحیح است.
با بلوغ (پختگی) مردم، مهارت­های ….. شناختی…… آن­ها توسعه بیشتری می یابد، بنابراین قادر به حل مشکلات پیچیده تری می ­شوند.
 
cognitive : شناختی
collective : گروهی ،جمعی
hypothetical : فرضی
sufficient : کافی
سوال ۶ : گزینه ۳ صحیح است.
 کمدین امیدوار بود که مزاحش خنده و شادی زیادی را در حضار …..ایجاد کند(بر انگیزاند)……
 
necessitate : مستلزم بودن
pursue : دنبال کردن، تعقیب کردن
elicit : موجب شدن، باعث شدن، برانگیختن 
explode :منفجر شدن
سوال ۷ : گزینه ۱ صحیح است.
 وکلای هر دو حزب امروز صبح گرد هم خواهند آمد تا ببینند آیا یک …… توافق …… قبل از رسیدن موضوع به دادگاه قابل دسترس است یا خیر.
 
settlement : توافق، مصالحه
transparency : شفافیت
discipline : نظم، مقررات
sufficient : کافی
سوال ۸ : گزینه ۳ صحیح است.
 شما قطعا پیچ خوردگی مچ پایت را …… تشدید خواهید کرد…… اگر قصد بازی کردن داشته باشید.
 
discomfit : نگران کردن، دلخور کردن 
coerce : مجبور کردن
exacerbate :بدتر کردن، وخیم ترکردن
avoid : اجتناب کردن
سوال ۹ : گزینه ۱ صحیح است.
 اگرچه ما نمی توانیم هیچ ­وقت همه بیماری های روی کره زمین را به طور کامل …… ریشه ­کن کنیم …… ، اما اینکه پزشکی در بسیاری از زمینه ­ها پیشرفت کرده است ، دلگرم کننده است.
 
eradicate : از بین بردن، ریشه کن کردن
forecast : پیش بینی کردن
overlook : نادیده گرفتن
suspend : تعلیق کردن
سوال ۱۰ : گزینه ۳ صحیح است.
 چون والدین کیلی مهربان نبودند، او با رنج …… محرومیت …… از عشق و محبت بزرگ شد.
violation : نقض، خشونت
isolation : انزوا
deprivation : محرومیت
malfunction : عملکرد غلط

پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی کنکور ارشد ۹۶(پنجشنبه صبح) :

گرامر ارشد 96_001
سوال ۱۱ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال خوب و استانداردی هست.
هم میتوان با نگاه به گزینه ها آنالیز n-1 را انجام داد و ۲ گزینه ۱ و ۳ را رد کرد، هم می توان بدون نیاز به هیچ آنالیزی مستقیماً سراغ همپایه سازی and رفت و پاسخ را به راحتی در بین گزینه ها پیدا کرد.
عبارت سمت چپ….. first, to explain هست، لذا سمت راست هم باید second, to predict باشد. بارها در کلاس اشاره شد که باید چپ و راست ساختارهای موازی copy-paste (کاپی!!!)هم باشند.
تیپ بسیار بسیار مشابه این نوع همپایه سازی در سوالات دو ماه قبل کنکور دکتری ۹۶ نیز وجود داشت. 

سوال ۱۲ : گزینه ۱ صحیح است.
طبق رویکردمان، با نگاه به گزینه ها در می یابیم مبحث فعل مورد پرسش قرار گرفته و آنالیز معلوم و مجهول پاسخ صحیح را به ما خواهد داد. پدیده ها پیدا می کنند یا می شوند؟ طبیعتاً معنای مجهول صحیح است و تنها گزینه ای که به درستی دو جز فعل to be و قسمت سوم فعل را دارد گزینه ۱ هست.
سوال ۱۳ : گزینه ۴ صحیح است.
تست آنچنان جالبی نیست!! ۲ گزینه می توانند صحیح باشند.
در جملات قبل راجع به methods توضیح خاصی نداده لذا the نیاز نیست و گزینه ۲ رد می شود. گزینه ۳ هم که ترکیب اشتباهی هست. بین گزینه ۱ و 
گزینه ۴ ، گزینه ۴ صحیحتر است هر چند گزینه ۱ هم می تواند صحیح باشد.
سوال ۱۴ : گزینه ۳ صحیح است.
تست ساده ای نیست!! به فهم ترجمه کل جلمه نیاز دارد. یک آنالیز n-1 انجام می دهیم، جمله ۰-۲ است لذا نیاز به سیم رابط حس می شود. هر ۴ گزینه ربط دهنده فعل هستند، لذا باید از مفهوم کلی جمله کمک گرفت، بین دو جمله مفهوم تضاد حس می شود لذا تنها حرف ربط تضاد whereas انتخاب می شود. 
سوال ۱۵ : گزینه ۲ صحیح است.
گروه پنجشنبه بعد از ظهر ۷ اردیبهشت:
ارشد بعد از ظهر1
سوال ۱ : گزینه ۳ صحیح است.
با امضای این اوراق، من موافقت می کنم که هیچ یک از اطلاعات مالی شرکت ­را برای شخصی خارج از شرکت …… فاش نکنم…….
 
authorize : اجازه دادن، اختیار دادن
articulate : روشن بیان کردن
divulge : برملا کردن
victimize : قربانی کردن
سوال ۲ : گزینه ۲ صحیح است.
 در درمان بیمار بدون پادزهر، مار گزیدگی سمی …… مهلک(مرگ ­آور) …… خواهد شد.

vulnerable : آسیب پذیر

fatal :مهلک، مرگبار
massive : حجیم
extreme : شدید
 سوال ۳ : گزینه ۱ صحیح است.
زمانی که جکی به یکی از داستان­های …… تمام نشدنی(طولانی) ….. مادرش درباره دوران کودکی ­اش گوش می ­داد، دهانش را به منظور پنهان کردن خمیازه­ اش پوشاند.interminable : پایان ناپذیر
credible : معتبر، باور کردنی
widespread : گسترده
literal :لغوی، حقیقی، راستین
 سوال ۴ : گزینه ۴ صحیح است.
 بعد از آگاه شدن از دریافت رشوه توسط وکیل، کمیته تصمیم گرفت او را …… توبیخ کند…… و مجوزش را معلق گرداند.
encounter : مواجه شدن 
retaliate : تلافی کردن
underestimate : دست کم گرفتن
rebuke : توبیخ کردن، سرزنش کردن
سوال ۵ : گزینه ۲ صحیح است.
 دولت، هر گونه دارایی که با پول کسب شده از طرق غیر قانونی خریداری شده باشد را …… ضبط(توقیف) خواهد کرد……
 
resist : مقاومت کردن
seize : توقیف کردن، قاپیدن 
eliminate : حذف کردن
avoid : اجتناب کردن
سوال ۶ : گزینه ۴ صحیح است.
 اکنون که یک پیشنهاد استخدامی دیگر که به خوبی شغل قبلی ام به نظر می­ رسد دریافت کرده ­ام، در یک …… تنگنا (دوراهی) …… هستم که کدام را انتخاب کنم.
 
necessity : ضرورت، اجبار
comparison : مقایسه
postponement : تاخیر
dilemma : دو راهی ،تنگنا
سوال ۷ : گزینه ۱ صحیح است.
 از آنجاییکه یک …… اختلاف (تفاوت) …… بزرگ بین نتایج آزمایش اول و دوم وجود دارد، تیم آزمایشگاهی آزمایش سومی را انجام خواهد داد.
 
discrepancy : اختلاف، تفاوت 
autonomy : استقلال
randomness : تصادفی
opposition : مخالفت، ضدیت
سوال ۸ : گزینه ۳ صحیح است.
برای کسب رتبه ­ای خوب در پروژه تحقیقاتی، شما باید گزارشتان را با حقایقی قابل اثبات، …… اثبات کنید……

inform : مطلع کردن 
outline : ترسیم کردن 
substantiate : اثبات کردن، دلیل و مدرک آوردن 
interfere : دخالت کردن
 
سوال ۹ : گزینه ۲ صحیح است.
ما فکر می ­کردیم که قطعی­ های برق موقت بودند و بالاخره تمام می شوند، اما اکنون متوجه شده ­ایم که این یک مشکل …… همیشگی …… است و هیچ ­وقت تمام نخواهد شد.
 
chaotic : بی نظم، آشفته 
perennial : پیوسته، مداوم، همیشگی 
fragile : سست، شکستنی
memorable : به یاد ماندنی
سوال ۱۰ : گزینه ۳ صحیح است.
 اگر یک پاسخ …… مختصر….. می­ تواند اطلاعات درخواستی را ارائه کند، دلیلی برای خسته کردن مخاصب با یک پاسخ طولانی وجود ندارد.boundless : بی حد و مرز
conceptual : مفهومی
concise : مختصر، موجز، کوتاه
logical : منطقی
پاسخ تشریحی سوالات گرامـر کنکور ارشد ۹۶ (نوبت پنجشنبه بعدازظهر) :ارشد بعد از ظهر 2سوال ۱۱ : گزینه ۱
همچون گروه صبح، مبحث همپایه سازی and که روز قبل از آزمون هم در کانال بر اهمیت آن توصیه کردیم، مورد سوال قرار گرفته است. باید سمت چپ و راست با هم همپایه باشند، سمت چپ فعل زمان حال ساده هست و باید در جای خالی هم بدنبال همپایه آن باشیم که فقط گزینه ۱ فعل با زمان حال ساده هست.(گزینه ۲ و ۳ رد می شوند چون مصدر هستند و گزینه ۴ هم که زمان گذشته ساده است.)
سوال ۱۲ : گزینه ۴
سوال ۱۳ : گزینه ۲
سوال ۱۴ : گزینه ۲
سوال ۱۵ : گزینه ۱
گروه جمعـه صبح ۸ اردیبهشت:
ارشد 961_001
سوال ۱ : گزینه ۲ صحیح است.
ممکن است شما هنوز درباره کلسترول فکر نکرده باشید، اما سطح بالای کلسترول …..ریسک……. بیماری قلبی را افزایش می دهد.
 
exposure : در معرض قرارگیری
risk : ریسک
level : سطح
strength : قدرت
 سوال ۲ : گزینه ۲ صحیح است.
با …….پیدایش(ظهور)….. اینترنت، کار کردن از راه دور (خانه) به حقیقت پیوست.
 
 dexterity : مهارت
advent : پیدایش
demonstration : نمایش
credibility : باورپذیری
 سوال ۳ : گزینه ۴ صحیح است.
بخاطر سبک ……متمایز……. پخت و پز سرآشپز، غذایش به سادگی در تست طعم غذاها شناخته می شود.
 
 constant : ثابت
experimental : ازمایشی
flexible : انعطاف پذیر
distinct : متمایز
 
سوال ۴ : گزینه ۲ صحیح است.
باران شدید ….کمتر نشد…..، بنابراین آنها سفر خود را کنسل کردند.
 
collapse : فرو ریختن
subside : کم کردن
evaporate : بخار شدن
emerge : ظاهر شدن
 سوال ۵ : گزینه ۲ صحیح است.
اگرچه نرخ بیکاری در حال …..کاهش یافتن….. است، اما رای دهندگان هنوز از برنامه اقتصادی رییس جمهور ناراضی هستند.
 
delay : به تعویق انداختن
abate : کاهش یافتن
abandon : ترک کردن
restore : بازسازی کردن
 سوال ۶ : گزینه ۳ صحیح است.
ویتنی در مورد کفش هایش بسیار …..وسواسی…. است، آنها را طوری در قفسه می گذارد که هر جفت به طور مساوی از هم فاصله داشته باشند.
 
conventional : متعارف، مطابق عرف
conscientious : باوجدان
fastidious : وسواسی، ایرادگیر
spectacular : تماشایی، زیبا
 
سوال ۷ : گزینه ۱ صحیح است.
این توافق بسیار …..مبهم….. است و تفاسیر گوناگونی از آن می توان داشت.
 
ambiguous : مبهم
superficial : سطحی
diverse : متنوع، گوناگون
intentional : عمدی
 
سوال ۸ : گزینه ۱ صحیح است.
معلم خوشنود شد هنگامی که دید دو دانش آموز بزرگتر برای حل مشاجره زمین بازی بین شاگردان سال سوم و چهارم …..مداخله(پا در میانی) کردند……..
 
intervene : مداخله کردن، پادرمیانی کردن
promote : ارتقا دادن
encourage : تشویق کردن
raise : بالا بردن
 
سوال ۹ : گزینه ۳ صحیح است.
از آنجاییکه مربی ما بسیار مبهم صحبت می کرد، مجبور بودم دایماً از او بخواهم که ……شفاف سازی کند…. و انچه گفته را تکرار کند.
 
improvise : بداهه گویی کردن
emerge : ظاهر شدن
clarify : شاف سازی کردن
justify : توجیه کردن
 
سوال ۱۰ : گزینه ۲ صحیح است.
اشک ریختن احساساتی اش در محل کار رییس جدیدش را تحت تاثیر قرار نداد، رییس بر این باور بود که او باید تلاش کند تا …..احساساتش…… را کنترل کند.
 
errors : خطاها
emotions : احساسات
restrictions : محدودیت ها
secrets : رازها
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی کنکور ارشـد ۹۶(جمعه صبح):

گرامر ارشد 962_001

✔️ سوال ۱۱ : گزینه ۱
همچون دو آزمون دیروز(صبح و بعد از ظهر پنجشنبه ۷ اردیبهشت)، مبحث همپایه سازی حروف ربط همپایه ساز مورد سوال قرار گرفته است، آزمون های دیروز and بودند آزمون امروز or!!!
این سوال همان ساختار زیبای لیست کردن چند آیتم است، تک تک آیتم ها باید با یکدیگر همپایه باشند، همه مصدر بدون to هستند پس جای خالی هم باید مصدر بدون to یعنی read باشد.
✔️ سوال ۱۲ : گزینه ۴
✔️ سوال ۱۳ : گزینه ۲
✔️ سوال ۱۴ : گزینه ۳
✔️ سوال ۱۵ : گزینه ۱
گروه جمعـه بعدازظهر ۸ اردیبهشت:
409- A_002

سوال ۱ : گزینه ۲ صحیح است.
کار کردن در خط مونتاژ کاری…… خسته کننده ….. بود، زیرا ساعت ­های متمادی کار یکسانی را انجام می­ دادم.

efficacious : اثربخش، سودمند
monotonous : یک نواخت، خسته کننده
momentous : حیاتی، مهم
erroneous : اشتباه

سوال ۲ : گزینه ۴ صحیح است.
مردم مقصر به…… پیش­ داوری …… هستند، زمانی که قبل از دانستن تمام واقعیت قضاوت می ­کنند.

illusion : توهم
arrogance : خود پسندی، غرور 
avarice : حرص
prejudice : پیش داوری، تعصب

سوال ۳ : گزینه ۱ صحیح است.
جاستین با وانمود کردن این که باید یک تماس تلفنی بگیرد، خود را از آن موقعیت …… رها کرد(خلاص کرد)……

extricated : رها کردن، خلاص کردن
extracted : استخراج کردن 
exposed : نماش دادن
expelled : اخراج کردن

سوال ۴ : گزینه ۳ صحیح است.
او متهم به سوء استفاده از اطلاعات مالی برای پوشاندن …… کلاه­برداری …… اش شد.

suspicion : شک، تردید
scrutiny : بررسی مو شکافانه
fraud : تقلب ،کلاه برداری
paradox : تضاد

سوال ۵ : گزینه ۴ صحیح است.
چون جنگل …… غیر قابل نفوذ …… بود، مجبور بودیم یک مسیر جایگزین به روستا پیدا کنیم.

permanent : بادوام، همیشگی
vulnerable : آسیب پذیر، حساس
redundant : زائد، حشو
impenetrable : نفوذ ناپذیر

سوال ۶ : گزینه ۱ صحیح است.
مدیریت از ……تسلیم شدن……. در برابر تقاضاهای اتحادیه امتناع ورزید، لذا یک اعتصاب پرهزینه برای هر دو طرف رخ داد.

capitulate to : تسلیم شدن در برابر
withdraw from :عقب نشینی کردن از
impose on : تحمیل کردن
grump about : بد اخلاقی کردن

سوال ۷ : گزینه ۳ صحیح است.
ما هیچ چیز مشترکی نداشتیم، اما علی ­رغم پس زمینه ­­ها و علایق ……ناهمگون …… مان، من و هم اتاقی جدیدم در پایان ترم دوستان خوبی شدیم.

comprehensive : جامع، کامل
conscious : هوشیار، آگاه
heterogeneous : ناهمگن
haphazard : تصادفی، ناگهانی

سوال ۸ : گزینه ۲ صحیح است.
نفوذ بد(پیش بینی بد) مگان درباره رفتن به کلاس،…… موجه…… از آب در آمد، هنگامی که معلم، یک تست عجیب به او داد در حالی که او اصلاً برای آن آماده نبود.

qualified : واجد شرایط
justified : توجیه کردن ، موجه نشان دادن 
perplexed : گیج، متحیر 
wholehearted : صمیمانه، از ته دل، تمام و کمال

سوال ۹ : گزینه ۲ صحیح است.
اگر او می ­فهمید بدهی دانش ­آموزش چه میزان……دردسر و گرفتاری….. برایش ایجاد کرده، راه دیگری را برای تامین هزینه تحصیلش پیدا می­ کرد.

application : درخواست 
encumbrance : دردسر، گرفتاری، اسباب زحمت
immunity : ایمنی
optimism : خوش بینی

سوال ۱۰ : گزینه ۱ صحیح است.
مکانیک موتور را به دقت بازرسی کرد، اما گفت که نمی تواند دلیل اصلی مشکل را …… مشخص کند ……

pinpoint : مشخص کردن، معین کردن
derive : ناشی شدن، مشتق شدن
acquire : به دست آوردن
escalate : افزایش دادن، تشدیدکردن

پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی کنکور ارشـد ۹۶(جمعه بعد از ظهر) :
409- A_003✔️ سوال ۱۱ : گزینه ۱
✔️ سوال ۱۲ : گزینه ۲
✔️ سوال ۱۳ : گزینه ۴
✔️ سوال ۱۴ : گزینه ۳
✔️ سوال ۱۵ : گزینه ۱

9,717 بازدید

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

کد جدید کارگاه فشرده 2 روزه 0 تا 100 آمادگی MSRT و TOLIMO و EPT
اطلاعات بیشتر + تماس