حتما بخوانید

پاسخ تشریحی زبان کنکور دکتری ۱۴۰۰ – گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی

پاسخ-تشریحی-زبان-دکتری-1400-استاد-نیک-پورپاسخ تشریحی زبان دکتری ۱۴۰۰
پاسخ تشریحی گـرامر زبان عمومی کنکور دکتری ۱۴۰۰ (گروه علوم انسانی،هنر،کشاورزی):
TSR Watermark - 95سوال ۱۳۱ :
سوال خوبی است.
با نگاه به گزینه ها به وضوح نیاز به تحلیل n-1 حس می شود.
جمله را دارای ۳ فعل can skip و answer  و are و ۲رابط that و so می بینیم. لذا به فعل دیگری در گزینه ها نیازی نداریم پس گزینه های ۱ و۲ به سرعت رد می شوند چون فعل هستند و n-1 ما را به هم می زنند. بین گزینه های ۳و۴ هم شوووونصد بار!!!! تستی شبیه به این تست را در کلاس حل کردیم که در فضای موصول پنهان ترکیب by+ing ترکیب غریب و نادرستی است و ing تنها شکل صحیح موصول پنهان(در حالت معلوم) است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۱۳۲ :
سوال بسیار خوب و آموزنده ایست!
گزینه ۱ به سرعت به دلیل سؤالی بودن رد می شود. با نگاه به گزینه ها تحلیل n-1 حس می شود. صورت سوال ساختار زیبای while است. بعد از while فاعل و فعل آمده پس آن ساختار خوشگله!!! است.

صورت سوال دارای ۲ فعل و یک رابط است حال اگر بخواهد as  قبل از جای خالی یک فعل دیگر از گزینه ها به صورت سوال اضافه کند باید بعدش فاعل و فعل باشد که فقط گزینه ۳ به این فرمت است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
سوال ۱۳۳ :
سوال خوبی است!
گزینه ۲ به سرعت رد می شود چرا که در کلاس هم شووونصد بار!! گفتیم که مصداق حشوووو!! هست. صورت سوال را ۱-۲ می بینیم.(فعل هایمان seems و continue و رابط as است) لذا به فعل دیگری نیازی نداریم و گزینه ۳ رد می شود.
بعد از جای خالی اسم جمع beans داریم لذا گزینه ۴ نیز رد می شود چرا که انتهای آن one آمده و ترکیب غلط one beans را ایجاد می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۴ :
سوال قشنگی است!!
طبق معمول سرفصل موصول پنهان. با تحلیل n-1 صورت سوال را ۰-۱ می بینیم. لذا فعل دیگری که در گزینه ها اضافه می شود باید با رابط همراه باشد چه آشکار چه پنهان. رابط آشکاری در گزینه ها رویت نمی شود لذا قطعاٌ خودش را قایم!! کرده است.
تنها گزینه ای که چهره استاندارد موصول قایم شده را دارد گزینه made است که در واقع P.P است.
کمک دیگر ما حضور حرف اضافه of بعد از جای خالی است که استفاده از فرمت مجهول را برای ما تداعی می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۵ :
سوال خوبی است! با تحلیل n-1 صورت سوال را ۱-۲ می بینیم لذا گزینه ۳ که یه رابط اضافه دارد را به سرعت خط می زنیم. قبل از جای خالی حرف اضافه into داریم از کلاس به یاد داریم که خواهر شوهر!!! that در حالت موصولی حضور حرف اضافه قبل از آن بود لذا گزینه ۲ هم رد می شود.
در گزینه ۴ به درستی یک فعل با رابط خودش به جمله اضافه شده و بر تعادل n-1 صحه گذاشته و جمله را از ۱-۲ به ۲-۳ ارتقا می دهد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۱۳۶ :
سوال معمولی است! بحث همپایگی در دو سمت or (یکی از اعضای خانواده آقای!! and) را مورد پرسش قرار داده است.
تنها در گزینه ۲ هست که دو سمت or دو فعلی که با هم همپایه هستند آورده شده است. 
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۷ :
سوال کمی تا قسمتی چالشی  است! تلاش می کنیم از رد گزینه های نادرست به پاسخ صحیح برسیم.
گزینه ۴ به سرعت رد می شود چرا که در کلاس هم شووونصد بار!! گفتیم که مصداق حشوووو!! هست. ترکیب in addition to در گزینه ۲ یکبار دیگر در کنکور دکتری ۹۶ هم مورد پرسش قرار گرفته بود. در اینجا to یک to حرف اضافه ای هست و می دانیم که بعد از حرف اضافه همواره باید فعل ing دار بیاید لذا گزینه ۲ اگر in addition to improving بود صحیح بود.
در گزینه ۳ هم چون فاعل جمله مفرد است فعل ما باید s سوم شخص بگیرد که نگرفته است و نادرست است.
در کلاس اشاره کردیم که دو سمت as……as باید همپایگی رخ دهد، در اینجا improved صفت مفعولی بوده و ترکیب اسمی enhanced physical condition با improved speed با هم همپایه هستند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۸:
تست ساده و سرعتی آزمون است!
شاید در نگاه اول به یاد نکات ساختار but بی افتیم ولی می توان از راه بسیار ساده تری پاسخ را بیابیم. در سرفصل زمان افعال به وضوح در کلاس اشاره کردیم که عدد سال + by نشانه بسیار معروف استفاده از زمان گذشته کامل یعنی had + P.P است. لذا در کمتر از چند ثانیه پاسخ را در گزینه ۳ انتخاب می کنیم.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.
پاسخ تشریحی لغــات آزمون دکتری ۱۴۰۰ (گروه علوم انسانی و هنر و کشاورزی)
TSR Watermark - 94
سوال ۱۳۹ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۰ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۱ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۲ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۳ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۴ گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۴۵ : گزینه ۳ صحیح است.
سوال ۱۴۶ : گزینه ۱ صحیح است.
سوال ۱۴۷ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۸ : گزینه ۴ صحیح است.
سوال ۱۴۹ : گزینه ۲ صحیح است.
سوال ۱۵۰ : گزینه ۴ صحیح است.
پاسخ درک مطلب زبان عمومی کنکور دکتری ۱۴۰۰ (گروه علوم انسانی و هنر) :

3,589 بازدید

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت