آخرین مطالب

دانلود پاسخ تشریحی زبان کنکور دکتری ۹۸ – گروه فنی مهندسی و علوم پایه

پاسخ-زبان-عمومی-دکتری-97-استاد-نیک-پور- (1)

پاسخ تشریحی زبان دکتری ۹۸:
تحلیل اولیه سوالات گروه فنی مهندسی و علوم پایه دکتری ۹۸ :
گرامـر : از ۸ تست گرامر به ۶ تست می توان پاسخ داد. ۲ تست چالشی در گرامر وجود دارد.
لغـت : در ۱۲ سوال لغت و در مجموع از ۴۸ لغت موجود در گزینه های ۱۲ سوال ، ۴۱ لغت عیــــناً به عنوان لغت اصلی(قرمز رنگ) در کتاب مرجع لغات زبان عمومی دکتری من آورده شده بود و تنها ۷ لغت در کتاب وجود نداشت.
( در پاسخ تشریحی لغات شماره صفحات تک تک لغات در کتاب آورده شده است)
درکـ مطلب : سطح متن ها متوسط به بالا هست.
پاسخ تشریحی بخش گـرامر زبان عمومی آزمون دکتری ۹۸ (گروه فنی مهندسی و علوم پایه):
TSR Watermark - 62سوال ۱۳۱ :
سوال ساده و استانداردی است.
گزینه ۳ به سرعت به دلیل حضور مادرشوهر!!! that رد می شود.
با تحلیل n-1 صورت سوال را ۰-۱ می بینیم لذا گزینه ۱ نیز به سرعت رد می شود چرا که سوال را ۰-۲ می کند. در گزینه ۲ به درستی فعل با رابط به جمله اضافه شده است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۲ :
سوال جالبی است! در داخل پرانتز جای خالی آمده است. هیچ دوووشواری! ندارد همچون توضیح اضافه به داخل پرانتز نگاه می کنیم. در توضیح اضافه طبیعتاًً نباید فعلی داشته باشیم یا اگر داشتیم باید یک رابط هم داشته باشیم تا خنثی شود. لذا گزینه های ۱و۲و۴ به سرعت رد می شوند چرا که در هیچ یک خنثی بودن رعایت نشده است.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است.  
سوال ۱۳
۳ :
 سوال قشنگی است! چندین بار در کلاس بر آن جدول ۳ خطی محبوب تاکید کردم که بعد از so یا such یا too چه گرامری برقرار است. شاید با نگاه به گزینه ها به سراغ آنالیز n-1 برویم ولی در حین خواندن صورت سوال به ساختار محبوب :
that + صفت/قید + so می رسیم. از این ساختار so badly depleted در صورت سوال آمده است و فقط یک that کم دارد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۴ :
تست دشوار آزمون است! گزینه ۳ نادرست است چرا که صفت تفضیلی more than آمده و بعد از آن هم صفت برابری as much as آمده است. در گزینه ۱ هم than that of آمده و بعد از جای خالی هم باز گروه اسم + of + اسم آمده است که اضافه هست. گزینه ۲ نیز ترجمه نادرستی دارد.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۴ است.
سوال ۱۳
۵ :
تست استانداردی است!
گزینه ۲ به سرعت رد می شود چرا که ساختار صحیحی از when ندارد. سراغ آنالیز n-1 می رویم. صورت سوال ۰-۱ است. فعل دیگر در حال اضافه شدن به جمله است، طبق نکته to که در کلاس آموختیم مادامی که فعل در گزینه ها با رابط می آید بر مصدر با to اولویت دارد لذا گزینه ۴ نیز رد می شود. به دلیل حضور by که نشانه مجهول است به سرعت گزینه ۱ انتخاب می شود.
 ✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
سوال ۱۳۶ :
سوال خوبی است. 
گزینه ۳ به سرعت به دلیل حضور مادرشوهر! قبل از that رد می شود.صورت سوال ۱-۲ است. so نیز در گزینه ۲ نقش رابط ندارد و نمی تواند فعلی به جمله اضافه کند. به وضوح در گزینه ۱ فعل damage به صورت استاندارد موصول پنهان ing دار (معلوم) آمده است و بعد از شکل معلوم فعل به درستی مفعول نیز آمده است.
 ✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۱ است.
TSR Watermark - 65سوال ۱۳۷ :
تست آنچنان دلچسبی نیست! بیشتر شبیه به یک تست لغت است تا تست گرامر! گزینه های ۱و۲و۴ همواره رابط هستند، در گزینه ۳ نیز since چون شرط چاقو! را داراست در نقش رابط عمل می کند. لذا هر ۴ گزینه رابط هستند و گرامر همگی که باید بعد از خود جمله کامل داشته باشند نیز صحیح است، لذا باید از ترجمه کمک بگیریم. so that در معنای تا اینکه گزینه مناسبی برای کامل کردن معنای جمله است.
 ✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۲ است.
سوال ۱۳۸ :
سوال بدی نیست! سراغ تحلیل n-1 می رویم. صورت سوال ۰-۱ است. گزینه های ۱و۲ به سرعت رد می شوند چرا که صورت سوال را ۰-۲ می کنند. در گزینه ۳ فعل produce به شکل موصول قایم شده! مجهول و در گزینه ۴ به صورت قایم شده! معلوم آمده است. در گزینه ۴ که شکل معلوم(producing) است حضور by در ادامه آن نادرست بوده و این گزینه را رد می کند.
✔️ لذا پاسخ صحیح گزینه ۳ است. 

 
8,928 بازدید

دیدگاهی بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلد های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

تصویر ثابت

کد جدید کارگاه فشرده 2 روزه 0 تا 100 آمادگی MSRT و TOLIMO و EPT
اطلاعات بیشتر + تماس